Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

Ved livstruende tilstander ring 113Viktig informasjon

25. mai 2016 kl. 08:21

Legetimer må avbestilles minimum 24 timer før avtalt tidspunkt. Ved avbestilling mindre enn 24 timer før avtalt tid vil du bli belastet for timen.

12. mars 2013 kl. 21:30

E-resept

Vi bruker nå elektronisk resept (E-resept). Du finner informasjon om E-resept ved å klikke på "Dokumenter" på menyvalget øverst på siden. Se også vår lenke til mineresepter.no hvor du kan se dine gyldige e-resepter som kan ekspederes på hvilket som  helst apotek. 

 

9. februar 2013 kl. 19:24

Førerkort

Fra 19.1.2013 er det nye førerkortforskrifter. Det er ikke lenger nødvendig med helseattest etter fylte 70 år. Denne grensen er nå flyttet til 75 år. Når helseattesten er skrevet må førerkortet fornyes ved oppmøte på trafikkstasjonen. De som har "liten attest" og fyller 75 år, trenger ikke fornyelse før utløpsdato på denne attesten. 

Generelt er det en innstramming av helsekravene, og det er strengere krav for de som bruker trafikkfarlige medisiner (smertestillende, beroligende, sovemidler og enkelte andre).

Ved behov for helseattest må det bestilles time hos fastlegen. Helseattesten er nå såpass omfattende at vi ikke kan ta opp andre problemstillnger under denne konsultasjon. Ved oppmøtet må personalia og egenerklæring være utfyllt . Alle må melde seg i resepsjonen ved ankomst og ha med urinprøve. Blodtrykk blir målt før undersøkelsen hos legen. Ved enkelte problemstillinger kan det være aktuelt å ta en blodprøve.

De som vanligvis bruker kontaktlinser bes møte med briller så sant det er mulig. 

Helseattesten koster kr 450,- . Ved bruk av medisiner for diabetes kreves en tilleggsattest. Denne koster kr 150.

29. desember 2012 kl. 20:11

Legenes arbeidsdager :

Dr. Rusten er til stede tirsdag, onsdag og torsdag.

Dr. Dissen er til stede alle dager unntatt torsdag i ulike uker  og fredag i like uker.

Dr. Tøfte-Furu er til stede alle dager unntatt fredag i ulike uker og onsdag i like uker.

Dr. Skaaraas er til stede mandag og fredag samt torsdag i ulike uker og onsdag i like uker.

Dr. Ødegård er til stede tirsdag og fredag

28. september 2012 kl. 08:44

INFLUENSAVAKSINERING

Vi har startet  INFLUENSAVAKSINERINGEN for 2015.  Det er ingen timebestilling. Møt opp i kontorets åpningstid.  Personer over 65 år og pasienter med kroniske sykdommer anbefales vaksine. Vaksineringen koster kr. 200 inkl vaksine for de som tilhører disse gruppene.  For andre er prisen kr. 280 inkl. vaksine. 

OBS! - KUN KONTANT BETALING FOR VAKSINERING.

Vi svarer på spørsmål vedr vaksinering i vanlig telefontid.

OBS Vi har lagt inn en lenke på hjemmesiden vår til Folkehelseinstituttets informasjon om influensavaksinering.

5. mars 2010 kl. 12:52

Timebestilling Røntgen UNILABS og CURATO

Du kan bestille time på UNILABS røntgen ved å benytte følgende lenke: https://timebestilling.unilabs.no/time2.aspx?mottager=2

Du kan bestille time på CURATO røntgen fra denne lenken:   https://www.curato.no/node/add/timebestilling    

 

14. oktober 2005 kl. 18:57

Høybråten legekontor er på nett!!

Velkommen til vår nettside!
Vi ber deg spesielt merke deg vår SMS - tjeneste. Som du ser et annet sted på denne nettsiden kan du kontakte oss, bestille timer og resepter fra din mobiltelfon!