Sykemeldinger

Fra 1 Juli 2023 har det forekommet endringer i regelverk for vurdering av sykemeldinger. Det er nå krav om at alle pasienter som har behov for sykemelding, kommer til en fysisk legekonsultasjon for klinisk vurdering og vurdering av indikasjon for sykemelding. Man kan ikke få sykemelding per e-konsultasjon. Husk at du skal benytte egenmeldingsdager for kortvarig sykefravær.

UKE 52 (romjulen)

Kjære pasienter. Vi har redusert bemanning og åpningstider i romjulen (uke 52) og er oppe fra klokken 09:00 til 14:00.

Tiden og bemanning er avsatt KUN for akutte henvendelser, altså det som ikke kan vente til over nyåret. Dersom det er ordinære forespørsler, ber vi vennligst om at man venter med dette til over nyåret.

Elektroniske tjenester vil også være begrenset ut i fra hvilken lege som er tilstede på kontoret. Dersom du ikke får tak i din lege per HelseNorge, må du ringe inn til legekontoret.

Høybråten legekontor ønsker alle en god jul og godt nyttår og takker for samarbeidet med våre flotte pasienter.

Kontakt

All form for elektronisk kommunikasjon stenges i helger, helligdager og når din fastlege ikke er tilstede. Ved akutt sykdom i helger, kontakt legevakt på tlf 116117. I ukedager kan du ringe legekontoret dersom du ikke får kontaktet fastlegen din via elektroniske tjenester.

VELKOMMEN TIL HØYBRÅTEN LEGEKONTOR 

Vi er et fastlegekontor på Høybråten med 4 fastleger. 

Her på vår hjemmeside kan du bestille eKonsultasjon via Helsenorge, fornye resepter og kontakte oss ved andre henvendelser 

Fastleger ved Høybråten legekontor:

Dr. Gry Elin Tøfte-Furu, spesialist i allmennmedisin
Dr. Hasib Hussain Shah, spesialist i allmennmedisin
Dr. Knut Dissen
Dr. Sheikh Asim Ahmad, spesialist i allmennmedisin