Sykemeldinger

Fra 1 Juli 2023 har det forekommet endringer i regelverk for vurdering av sykemeldinger. Det er nå krav om at alle pasienter som har behov for sykemelding, kommer til en fysisk legekonsultasjon for klinisk vurdering og vurdering av indikasjon for sykemelding. Man kan ikke få sykemelding per e-konsultasjon. Husk at du skal benytte egenmeldingsdager for kortvarig sykefravær.

Aktuelt

All form for elektronisk kommunikasjon stenges i helger, helligdager og når din fastlege ikke er tilstede. Ved akutt sykdom, kontakt legevakt på tlf 116117. I ukedager kan du ringe legekontoret dersom du ikke får kontaktet fastlegen din via elektroniske tjenester.

Kontakt

Kontaktinformasjon og kart
for å finne frem til oss.

VELKOMMEN TIL HØYBRÅTEN LEGEKONTOR 

Vi er et fastlegekontor på Høybråten med 4 fastleger. 

Her på vår hjemmeside kan du bestille eKonsultasjon via Helsenorge, fornye resepter og kontakte oss ved andre henvendelser 

Fastleger ved Høybråten legekontor:

Dr. Gry Elin Tøfte-Furu, spesialist i allmennmedisin
Dr. Hasib Hussain Shah, spesialist i allmennmedisin
Dr. Knut Dissen
Dr. Sheikh Asim Ahmad, spesialist i allmennmedisin