Sykemeldinger

Fra 1 Juli 2023 har det forekommet endringer i regelverk for vurdering av sykemeldinger. Det er nå krav om at alle pasienter som har behov for sykemelding, kommer til en fysisk legekonsultasjon for klinisk vurdering og vurdering av indikasjon for sykemelding. Man kan ikke få sykemelding per e-konsultasjon. Husk at du skal benytte egenmeldingsdager for kortvarig sykefravær.

Påsken 2024

Kjære pasienter. Vi har redusert bemanning og åpningstider i påskeuken. Vi ønsker kun akutte henvendelser som ikke kan vente over påsken. Dette gjelder også fornyelse av resepter og annen elektronisk kommunikasjon. Dersom din lege ikke er tilstede på legekontoret i påsken vil det ikke være mulig å kommunisere via HelseNorge da vi slår av tjenesten ved legens fravær. Vennligst ta kontakt per telefon ved behov. Vi ønsker alle en riktig god påske!

Kontakt

All form for elektronisk kommunikasjon stenges i helger, helligdager og når din fastlege ikke er tilstede. Ved akutt sykdom i helger, kontakt legevakt på tlf 116117. I ukedager kan du ringe legekontoret dersom du ikke får kontaktet fastlegen din via elektroniske tjenester.

VELKOMMEN TIL HØYBRÅTEN LEGEKONTOR 

Vi er et fastlegekontor på Høybråten med 4 fastleger. 

Her på vår hjemmeside kan du bestille eKonsultasjon via Helsenorge, fornye resepter og kontakte oss ved andre henvendelser 

Fastleger ved Høybråten legekontor:

Dr. Gry Elin Tøfte-Furu, spesialist i allmennmedisin
Dr. Hasib Hussain Shah, spesialist i allmennmedisin
Dr. Knut Dissen
Dr. Sheikh Asim Ahmad, spesialist i allmennmedisin