For alle typer legeerklæringer kreves egne timer (for eks.førerkort, forsikring, Trygdespørsmål etc). Egenerklæring må være utfylt og signert før legetimen.