For alle typer legeerklæringer kreves egne timer (for eks.førerkort, forsikring, Trygdespørsmål etc). Egenerklæring må være utfylt og signert før legetimen.

Ved behov for legeerklæring i forbindelse med fravær fra skolegang må du ringe inn til legekontoret. Der vi finner det nødvendig, setter vi deg opp til en legetime samme dag for klinisk vurdering. Slike legeerklæringen kan ikke bestilles per e-konsultasjon.